KFN § 34 Föreningen VISIR - ansökan om verksamhetsstöd för 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/36993
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 34
Föreningen VISIR - ansökan om verksamhetsstöd för 2008

Dnr: KFN 2008/059-71
Fritidsavdelningen 2008-03-06

Gotlandsavdelningen av VISIR (Vi Som Inte Röker) har under ett antal år haft avtalsreglerat stöd, först med 15 kkr/år, därefter med 8 kkr, för sin informationsverksamhet kring tobakens skadeverkningar. För 2008 ansöker föreningen om oförändrat verksamhetsstöd.

Budget för stöd till sociala föreningar är 520 kkr för 2008. Av detta har hittills 452 kkr tagits i anspråk.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja VISIR på Gotland verksamhetsstöd med 6 kkr för år 2008

    Stödet belastar verksamhet 366, objekt 31425 Sociala föreningar