KFN § 35 Gotlands Idrottsförbund - ansökan om medfinansiering av projektet Idrott och turism

Utskrivet från: http://gotland.se/36992
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 35
Gotlands Idrottsförbund - ansökan om medfinansiering av projektet Idrott och turism

Dnr: KFN 2008/084-71
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-03-07

Gotlands Idrottsförbund tillsammans med Smålands Idrottsförbund ansöker hos Kultur- och fritidsnämnden om medfinansiering av utvecklingsprojektet Idrott och turism. Detta sker inom ramen för regionalfonden Småland och öarna.

Projektet löper under perioden 2008-2011 med 16 500 kr för 2008, 50 000 kr för vardera 2009 och 2010 samt 33 500 kr för 2011, dvs totalt 150 kkr för 36 månader.

Syftet med projektet är att utveckla idrott och turism inom regionen.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Att medfinansiera projektet Idrott och turism enligt följande:
  - för år 2008  16 500 kr
  - för år 2009  50 000 kr
  - för år 2010  50 000 kr
  - för år 2011  33 500 kr

  Kostnaden belastar det egna kapitalet