KFN § 37 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/36990
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 37
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Kultur- och fritidsvaneundersökningen - översiktlig analys
- Seminarium i S:t Nicolai ruin
- Musikutredningen - lägesrapport
- Kulturutredningens besök på Gotland