2008-03-18, §§ 26-39

Utskrivet från: http://gotland.se/36986
Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-18
Plats:
Visby Ishall
Tid: 08.00 - 12.10
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordf
Stefan Nypelius, c
Anne Marie Richardson, c
Arvo Keinonen, m
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c
Heidi Plisch, mp

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Göran Olofsson, c
Anita Nordin, c
Magnus Wahlund, m
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Christer Lundin, avdelningschef
Kerstin Simberg, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Niklas Callenmark, enhetschef
Mats Jansson, informatör
Carina Westergren-Larsson, upphandlare, § 27
Dag Hultemar, upphandlare, § 27