2008-03-05, §§ 35-47

Utskrivet från: http://gotland.se/36949
Byggnadsnämnden 2008-03-05
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 16.05
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Ulf Gahm
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
     
19 mars 2008

Datum för anslags uppsättande 
20 mars 2008

Datum för anslags nedtagande    
11 april 2008