§ 60 Föreningen Stangmalmen, driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3669
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 60
Föreningen Stangmalmen, driftbidrag

Au § 58
Dnr 2002/065-71
Jan Alamo 2002-03-27
Föreningen Stangmalmen har haft avtalsreglerat bidrag med 40 000 kronor/år perioden 1999 – 2001 för driften av anläggningen på Stangmalmen i Stånga. Anläggningen består av pärk- och varpaplaner, plats för arenaidrott, campingplats, väntrum vid busshållplats och ett vattentorn. Man har inga egna medlemmar. Styrelsen består av representanter för bland annat Stånga IF och Kulturföreningen Stångaspelen.

Överläggningar har skett mellan föreningen och fritidsavdelningen om den kommande treårsperioden. Parterna är överens om föreslagen nivån och fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Föreningen Stangmalmen beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 40 000 kronor/år för åren 2002, 2003 och 2004. Bidraget belastar verksamhet 492.09407.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningen Stangmalmen beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 40 000 kronor/år för åren 2002, 2003 och 2004.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.