§ 62 Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia, Gotland Chamber Music Festival 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3667
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 62
Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia, Gotland Chamber Music Festival 2002

Au § 61
Dnr 2002/082-76
Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia 2002-03-20
Kulturavdelningen 2002-03-25
Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia ansöker om bidrag med 75 000 kronor samt ej utnyttjad förlustgaranti på 30 000 kronor till Gotland Chamber Music Festival 2002.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia beviljas bidrag med 50 000 kronor till Gotland Chamber Music Festival 2002.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia beviljas bidrag med 50 000 kronor till Gotland Chamber Music Festival 2002.
Ordföranden föreslog med hänvisning till det ekonomiska läget att föreningen istället för bidrag beviljas en förlustgaranti med samma belopp.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Gotlands Kulturförening Petrus de Dacia beviljas förlustgaranti med 50 000 kronor till Gotland Chamber Music Festival 2002.
  2. Bidraget utbetalas efter inlämnad kostnadsredovisning.