2008-02-06, §§ 1-34

Utskrivet från: http://gotland.se/36662
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-02-06

Register

Byggnadsnämnden 2008-02-06
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 17.15
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm
Johan Malmros
Mikael Eriksson
Daniel Bergvall
Annette Bäckman

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
    
20 februari 2008

Datum för anslags uppsättande 
21 februari 2008

Datum för anslags nedtagande    
14 mars 2008