§ 64 Gutamålsgillet, utgivning av CD med visor på Gutamål

Utskrivet från: http://gotland.se/3665
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 64
Gutamålsgillet, utgivning av CD med visor på Gutamål

Au § 63
Dnr 2002/072-76
Gutamålsgillet 2002-03-14
Kulturavdelningen 2002-03-25
Gutamålsgillet ansöker om ett bidrag på 20 000 kronor för utgivning av CD med visor på Gutamål. Ansökan gäller till förproduktion för producent och musikaliskt arrangemanget av Georg Riedel.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gutamålsgillet beviljas bidrag med 10 000 kronor ur anslaget för särskilda kulturarrangemang för utgivning av CD med visor på Gutamål.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gutamålsgillet beviljas bidrag med 10 000 kronor för utgivning av CD med visor på Gutamål.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.