§ 65 Gotlands Bygdegårdsdistrikt, turné med Friteatern

Utskrivet från: http://gotland.se/3664
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 65
Gotlands Bygdegårdsdistrikt, turné med Friteatern

Au § 64
Dnr 2002/059-76
Gotlands Bygdegårdsdistrikt 2002-03-04
Kulturavdelningen 2002-03-25
Gotlands Bygdegårdsdistrikt ansöker om bidrag på 17 700 kronor till en turné med Friteatern att besöka bygdegårdar på Gotlands landsbygd med två vuxen- och familjeföreställningar 4-11 april 2002.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Bygdegårdsdistrikt beviljas bidrag med 17 700 kronor ur anslaget för särskilda kulturarrangemang till turné med Friteatern.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Bygdegårdsdistrikt beviljas förlustgaranti med 15 000 kronor till turné med Friteatern.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.