§ 67 Kulturcentralen Ars Gotlandica, Art summer festival 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3662
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 67
Kulturcentralen Ars Gotlandica, Art summer festival 2002

Au § 66
Dnr 2002/037-76
Kulturcentralen Ars Gotlandica 2002-02-08
Kulturavdelningen 2002-03-25
Kulturcentralen Ars Gotlandica ansöker om bidrag med 92 000 kronor för att genomföra den åttonde Art summer festival 2002 vilket hittills genomförts främst på Ösel av estniska organisationen Artsummer club. Kulturcentralen har utvalts att genomföra den åttonde som kommer att visas på Roma Kungsgård 7 juni-3 juli 2002.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Kulturcentralen Ars Gotlandica beviljas bidrag med 15 000 kronor till utställningsprojektet ur anslaget för Mötesplats Gotland.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Kulturcentralen Ars Gotlandica beviljas bidrag med 15 000 kronor till utställningsprojektet Art summer festival 2002.
Rune Melin yrkade att ansökan avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kulturcentralen Ars Gotlandica ansökan om bidrag att genomföra den åttonde Art summer festival 2002 avslås.