§ 70 Arbets- och utvecklingsstipendier från Film på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3659
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 70
Arbets- och utvecklingsstipendier från Film på Gotland

Au § 74
Dnr 2002/104-76
Film på Gotland 2002-04-03
Sammanställning över inkomna stipendieansökningar utdelades och föredrogs av Filmkonsulent Ylva Julén. Sammanlagt 47 ansökningar hade inkommit

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Följande erhåller arbetsstipendier:
  Peter Dunesson, Paola Ciliberto, Ljuset på vägen 5 000 kr
  Pernilla Glas, Älskade MC-syster 5 000 kr
  Jörgen Renström, Den leende gråterskan 2 000 kr
  Molly Asplund, Paulette och jag 5 000 kr
  Pontus Lindqvist, VHS 3 000 kr
  Jens Friis-Hansen, Ludo ergo est 5 000 kr
  Jeanette Schweitz, Hot/Threat 3 000 kr
  Erik Enström, Pling 1 000 kr
  Lotta Lundgren, Pia Bergman, Fängelsekonst i Sverige 5 000 kr
  Sebastian Swande, Åtta ögon på konst 5 000 kr
  Summa 39 000 kr

 2. Följande erhåller utvecklingsstöd
  Jaana Perho, That´s why I praise you 3 000 kr
  Patrik Muskos, Våren hade kommit till Stockholm 4 000 kr
  Caroline Ramsey, Raketer över Visby 12 000 kr
  Christine Johansson, Hår 7 200 kr
  Ulrika och Katarina Orvedal, Twinlab 8 000 kr
  Karin Höghielm, Gutasagan 5 000 kr
  Michael Wenzer, Karma debt 10 000 kr
  Kava Raufi, Fem kortfilmer 5 000 kr
  Pierre Wilén, Förkovring 3 000 kr
  Summa 57 200 kr