§ 71 Styrgrupp för Friskvårdsprojektet

Utskrivet från: http://gotland.se/3658
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 71
Styrgrupp för Friskvårdsprojektet

Au § 75
Margareta Persson meddelade att det första styrgruppsmötet för det beslutade friskvårdsprojektet är planerat till 2002-04-09 och att en representant till detta bör utses.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Anne-Marie Richardsson utses som representant i styrgruppen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.