§ 73 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3656
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 73
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor

Anställningsavtal

Beslut om utbildning

Dnr 2002/091-71
Vi Unga Dalhem, ansökan om återregistrering som bidragsberättigad förening

Dnr 2002/086-71
MSU Klinte, ansökan om registrering och godkännande som bidragsberättigad förening

Dnr 2002/087-71
MSU Slite, ansökan om registrering och godkännande som bidragsberättigad förening