§ 74 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/3655
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 74
Anmälningsärenden

Gotlands Idrottsförbund - Studien "Gotlandsidrottens roll i samhället"