KFN § 17 Stöd till sommarteaterverksamhet

Utskrivet från: http://gotland.se/36516
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 17
Stöd till sommarteaterverksamhet

Dnr: KFN 2008/051-76, 2007/357-76, 2008/024-76, 2008/028-76, 2008/035-76
Kulturavdelningen 2008-02-06

Kulturavdelningen har mottagit ansökningar om stöd till sommarteaterverksamhet från fyra arrangörer. Budgetramen för denna typ av stöd är 350 kkr.

Efter beredning föreslår förvaltningen följande fördelning:
Romateatern, Revisorn (Gogol)   150 kkr
Närsakar Scen, Ronja Rövardotter   100 kkr
Kulturföreningen Roxy, operakonsert i S:t Nicolai ruin   25 kkr
Hoburgs hembygdsförening, En dåres försvarstal (Strindberg)   25 kkr

Nämnden betonade att syftet med stödformen är att ge arrangörer möjlighet att komma igång med sommarteaterverksamhet. Genom ett kommunalt stöd under startskedet får resp arrangör tid på sig för att skapa egen finansiering av fortsatt verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja stöd till sommarteaterverksamhet under 2008 enligt ovanstående förslag.

    Stödet betalas ut enligt gällande bestämmelser när beslut om genomförande kan styrkas.

    Kostnaden belastar ansvar 1615, verksamhet 318.