KFN § 22 Ny ersättare i konstkommittén

Utskrivet från: http://gotland.se/36511
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 22
Ny ersättare i konstkommittén

Till ny ersättare i Konstkommittén efter Maud Sundström, som avsagt sig uppdraget, utsågs Heidi Plisch.