KFN § 23 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/36510
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 23
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Huvudmannaskap länsinstitutioner
- Länsmusikutredningen
- Fritidsverksamheten i Lärbro
- Utvecklingsbidrag från Kulturrådet - ansökningar
- Idéseminarium våren 2008
- Hansedagarna 5-8 juni