KFN § 24 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/36509
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 24
Delegationsärenden

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
- dnr KFN 2007/216, 2008/040, 2007/314, 2008/022, 2008/029

Fördelning av kulturstipendier
- dnr KFN 2008/027, 2007/333, 2007/334, 2007/347, 2008/003, 2008/006, 2008/007, 2008/014

Registrering av ideell förening - dnr KFN 2008/012, 2008/026

Anställningsärenden, löpnr 154-161

Utbetalningslistor, nr 0405-0406