KFN § 25 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/36508
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 25
Anmälningsärenden

Vision 2025 - yttrande

Utvecklingsbidrag för Länsdansens verksamhet 2008

Seminarium i S:t Nicolai ruin

Avtal med Riksutställningar om vandringsutställning

Återkoppling från Kommunstyrelsen
- Budgetram 2008