2008-02-20, §§ 15-25

Utskrivet från: http://gotland.se/36506
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-20
Plats:
Lövsta Landsbygdscentrum
Tid: 08.00 - 12.10
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordf
Stefan Nypelius, c
Anne Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s
Dan Blomgren, s

Närvarande tjänstgörande ersättare
Lena Eneqvist, s
Bodil Rosengren, v

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c
Göran Olofsson, c
Anita Nordin, c
Joakim Vässmar, m
Heidi Plisch, mp
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Hans Stenmark, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Kerstin Simberg, avdelningschef
Christer Lundin, avdelningschef
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Niklas Callenmark, enhetschef
Mats Jonsson, informatör