KFN § 1 Kultur- och fritidsnämndens beslutsattestanter 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/36169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 1
Kultur- och fritidsnämndens beslutsattestanter 2008

Dnr: KFN 2008/015-04
Administrativa avdelningen 2008-01-07

Administrativa avdelningen har arbetat fram ett förslag till beslutsattestanter för 2008 för Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna föreliggande förslag till beslutsattestanter för 2008