KFN § 2 Kultur- och fritidsnämndens investeringar 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/36168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 2
Kultur- och fritidsnämndens investeringar 2008

Dnr: KFN 2007/305-04

Ramen för investeringar under 2008 omfattar, förutom 1500 kkr till ny speedwaybana, 800 kkr.

Administrativa avdelningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av dessa medel enligt följande (alla belopp i kkr):

- Ungdomsavdelningen  100 - möbler, ljudanläggning, spel, TV
- Kulturavdelningen         10 - övr investeringar
- Almedalsbiblioteket     150 - belysning
- Fritidsavdelningen       410 - lastbil 250, övrigt 160
- Distriktsbibliotek         100 - plattskärmar bl a
- Adm avdelningen          30 - adm utrustning

Under 2007 avsattes 500 kkr för investering i en återlämningsmaskin till Almedalsbiblioteket. Denna investering har inte påbörjats under 2007 och därför föreslår förvaltningen att en hemställan till kommunstyrelsen görs i samband med bokslutet 2007 om att dessa medel reserveras och kan tas i anspråk för framtida bruk i samband med strategisk plan och budget 2009-2011.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att fastställa investeringar 2008 enligt ovanstående förslag
  • Att göra en hemställan till Kommunstyrelsen om att reservera 500 kkr av investeringsmedel att tas i anspråk i samband med strategisk plan och budget 2009-2011