KFN § 3 Ansökningar om investeringsstöd överstigande 50 kkr från idrottsföreningar 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/36167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 3
Ansökningar om investeringsstöd överstigande 50 kkr från idrottsföreningar 2007

Dnr: KFN 2008/019-72
Fritidsavdelningen 2007-11-13

Fritidsavdelningen har mottagit ansökningar om investeringsstöd från idrottsföreningar på sammanlagt 1 939 350 kr.

Efter beredning föreslår avdelningen följande fördelning:
- Gotlands Lantliga Ridklubb  150 kkr (enl beslut 07-10-16 § 86)
- Klinte båtklubb                    35 kkr
- Klintehamns IK                   80 kkr
- Stenkyrka IF                      45 kkr
- Visby AIK                         100 kkr

Följande ansökningar föreslås avslås:
- Fårösunds GoIK
- GMF Motocrossförening
- P 18 IK
- Visby Innebandyklubb


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja investeringsstöd enligt ovanstående förslag. Kostnaden belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408