KFN § 7 Kulturpolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/36163
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 7
Kulturpolitiskt program

Dnr: KFN 2006/087-76
Kulturavdelningen 2008-01-14

Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt Kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta ett kulturpolitiskt program för Gotlands kommun. Syftet är bl a att lyfta fram och tydliggöra kulturområdet och dess betydelse för Gotland, att definiera kulturbegreppet och beskriva kulturens karta på Gotland och i omvärlden, tydliggöra kommunens främjande uppgift inom kulturområdet och utveckla hållbara samarbetsformer och strukturer för barn- och ungdomskultur.

Förvaltningen presenterade ett förslag till en remissutgåva av det kulturpolitiska programmet för diskussion.

Nämnden tyckte att förslaget var bra innehållsmässigt, men att utformningen borde göras mer lättillgänglig genom att vässa formuleringar, korta ned texter och skapa en öppnare, mer lättläst layout. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att ta fram ett reviderat förslag, som behandlas på nämndens februarisammanträde.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde ta fram ett reviderat förslag till remissutgåva av det kulturpolitiska programmet