KFN § 12 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/36158
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 12
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Lärbro fritidsgård - handlingsplan
- Alternativa driftformer - Solbergabadet och Klintevallen
- Medeltidsveckan
- Gotlandsmusiken
- Världsmusikdagarna
- Roxy