KFN § 13 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/36157
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 13
Delegationsbeslut

- Registrering av ideell förening
- Anställningsärenden, löpnr 134-153
- Utbetalningslistor, nr 0397-0404