2008-01-23, §§ 1-14

Utskrivet från: http://gotland.se/36154
Kultur- och fritidsnämnden 2008-01-23
Plats:
Lövsta Landsbygdscentrum
Tid: 08.00 - 12.35
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordf § 7-12
Stefan Nypelius, c, ordf § 1-6, 13-14
Anne Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s
Michael Dahlström, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjg ersättare
Jerker Drottenmyr, s
Magnus Wahlund, m, § 1-6

Närvarande ej tjg ersättare
Åsa Larsson, c
Joakim Vässmar, m
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Hans Stenmark, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Niklas Callenmark, enhetschef
Mats Jansson, informatör
Fredrik Broström, fritidsavdelningen
Jan Alamo, fritidsavdelningen