2008-01-24, §§ 1-24

Utskrivet från: http://gotland.se/36068
Regionstyrelsen 2008-01-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-01-31
Datum för anslags nedtagande: 2008-02-22