Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Beställning av journalkopior
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Anna Lindström
Enhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktsläkare

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att stärka kontinuitet samt patientsäkerhet. Teamen är bla inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/ KOL, äldreteam och levnadsvanor.

Du kan välja vårdlag i mån av plats och blir så kallat "listad", på så sätt kan hela din familj ha samma läkare och distriktssköterska.

På vårdcentralen arbetar även läkare som är under utbildning och du kan bli erbjuden tid till dessa.

Läkaren hjälper dig vid akuta sjukdomsfall, återbesök, remisser, recept och intyg.

Kvällsmottagning för körkortsintyg högre körkortsbehörighet (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Taxi), Färdtjänstintyg och Parkeringsintyg en kväll varje månaden.
Tidsbokning 0498 - 20 46 50.

Till distriktssköterskan kan du ringa för rådgivning, boka tid för ett besök på mottagningen samt boka tid för provtagning. 

Ann Hovland-Tånneryd
Verksamhetschef
Distriktsläkare
 
Gustaf Jörneus
Distriktsläkare
 
Emma Weibull Hansell 
ST-läkare under utbildning
 
Harald Rosén
ST-läkare under utbildning
 
Hassan Ismail
ST-läkare under utbildning
 
Helena Wäss
ST-läkare under utbildning
 
Josef Hedlund
ST-läkare under utbildning
 
Jakub Olczak
ST-läkare under utbildning 
 
Kajsa Estrin
ST-läkare under utbildning 
 
 
Fast vårdkontakt för dig som inte har fått någon fast läkare:
 
Vikarie 1  Sjuksköterska Jens Fröling/distriktssköterska Eva Ahlin Sigrén
 
Vikarie 2  Sjuksköterska Marlene Larsson/sjuksköterska Anette Hult
 
Samt för dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zachrisson och sjuksköterska Åsa Sigsarve