BUN § 125

Utskrivet från: http://gotland.se/35830

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 125
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om
- Uppföljning av arbetsmiljön i När skola
- Förändrade driftformer - Tidplan för det fortsatta arbetet enl BUN § 2007/115
- Lägesrapport beträffande ”Lärarlyftet
- Lägesrapport beträffande Utredning om den  socioekonomiska  faktorn i elevbidraget
- Pedagogisk verksamhet vid Fenomenalen under hösten –07
- Preliminärt program för BUNs extra studiedag med bl a Skolverket 2008-01-29

Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om
Rörliga Bildens språk och Film på Gotland
- Gymnasieutbildning vid Lernia

Resurschef Pelle Stenström rapporterade om
”Barnnätverket - historik och  framtida inriktning

Ekonomichef Elisabeth Österdahl och skoldirektör Peter Molin rapporterade om
- Månadsrapport november –07, inkl redovisning av orsaker till överskott vid utvecklingsavdelningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.