Kontakt

Telefon
Tel: 0498-26 84 57

 

Telefontid
Mån-Fre kl 8:00-9:00

 

Besöksadress
Rehabenheten Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby
Hitta hit

 

Enhetschef
Jenny Beskow
Tel: 0498-26 83 96
E-post: jenny.beskow@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsterapeuter & Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Arbetsterapi- och fysioterapeut-/sjukgymnastikinsatser är en del av rehabiliteringskedjan kring personer med sjukdomar/skador/funktionshinder. Den syftar till att ge patienterna bästa möjliga förutsättningar för återgång till ett liv med god livskvalitet och största möjliga självständighet.


Vi vänder oss till
Patienter på Visby lasaretts avdelningar/mottagningar med behov av rehabiliterande insatser. Större delen av verksamheten utövas inom slutenvården. Poliklinisk verksamhet bedrivs inom hjärtrehabilitering, mödrahälsovård, lymfterapi, ortoped/akutmottagning, barnmottagning, neuromottagning, onkologmottagning och hematologmottagning.

Vi erbjuder
Enheten ska utifrån de olika resursområdenas behov erbjuda tidiga arbetsterapi- och sjukgymnastikinsatser i form av kompetent bedömning och behandling på Visby lasarett. Arbetsterapi- och fysioterapeutresurserna ska utifrån verksamheternas skiftande behov nyttjas på ett flexibelt sätt. 

Enheten ska även ge handledning och instruktion till avdelningspersonal och anhöriga så att de kan stödja patientens rehabilitering på bästa sätt.