Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Artrosskola 2015

Välkommen till Primärvårdens Sjukgymnastmottagning!

Primärvårdens sjukgymnastmottagning finns på tre ställen på ön, Visby, Hemse och Slite. Vi tar emot patienter från alla vårdcentraler på ön, både i Regionens egen regi och i privat regi.

Välkomna till oss!

Vill du komma i kontakt med en sjukgymnast eller fysioterapeut kontakta oss gärna via e-tjänster/vårdkontakter 1177 eller via telefon 0498-268540.

 

Du hittar oss på 1177 Vårdguiden .

Logga in med bank id, under Mottagningar, klicka på "Hitta och lägg till " ,Välj "Sjukgymnast" under namn och "Gotland" under mottagning , klicka på sök. Välj "sjukgymnastik primärvård, mottagningar i Visby och Hemse samt Slite, Brömsebroväg 8, GOTLAND" genom att klicka på rutan.

 

Här kan du avboka, omboka, beställa tid och beställa journalkopia.

Hos oss arbetar 17 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 3 rehabassistenter.

 

Första kontakten bokas i form av en telefonbedömning med en sjukgymnast/fysioterapeut. Förbered dig på att du eventuell kommer att få utföra vissa rörelser under samtalet. Var på en plats med god internettäckning, där du kan prata ostört.

Telefonbedömning med Sjukgymnast Malin Hallman. Fotograf: Emma Ferronato

Vi finns på tre ställen på Gotland:

 •     Visby, Korpen Brömsebroväg 8
 •     Slite vårdcentral, Storgatan 79
 •     Hemse Vårdcentral, Hagagatan 30

Vi tar emot dig från 7 år och uppåt. Du behöver ingen remiss för att få kontakt med oss.  Vi gör en individuell bedömning av dina besvär och sedan planerar vi tillsammans eventuell behandling individuellt eller i grupp.

Du kan kontakta oss för

 • Besvär från muskler och leder
 • Rehabilitering efter idrottsskador, frakturer och ortopediska/kirurgiska operationer
 • Neurologiska besvär
 • Sviter efter genomgången Covid-19
 • Råd och inspiration till anpassad fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Rygg- och bäckenbesvär vid graviditet samt råd om fysisk aktivitet under graviditet och efter förlossning.

Gruppverksamhet 

Vi gör en individuell bedömning av dina besvär och sedan planerar vi tillsammans eventuell behandling i grupp.

 • Artrosskola för dig med artros i knän, höfter eller hand. 
 • Hjärtsviktsträning.
 • Bassängträning för gravida
 • Gravidinformation
 • Basal Kroppskännedom (BK)
 • Träningsgrupp för ungdomar

Vår gruppverksamhet är nu på grund av pågående Corona-pandemi inställd.

Även semestertider kan påverka gruppverksamheten.

 

Vi har en bred kompetens inom mottagningen med vidareutbildning inom

 • Ortopedisk manuell terapi OMT steg 1-3
 • McKenzie metoden, MDT A-D samt Examen i MDT
 • Specialister enligt fysioterapeuternas specialistförordning inom Primärvård och Idrottsmedicin
 • Basal Kroppskännedom, BK, A-E
 • Instruktörer i artrosskola enligt BOA
 • Lymfterapeuter
 • Hjärtsvikt

Ta del av mottagningens egna patientinformation , klicka här Rörelse är receptet - Region Gotland

Information om fysisk aktivitet och rörelse, generellt i livet och vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet.