Kontakt

Visby
Brömsebroväg 8
621 42 Visby
Hitta hit
Telefon: 0498-268540

Hemse
Hemse vårdcentrum
Hagagatan 30
623 51 Hemse
Hitta hit
Telefon: 0498-268540

Slite
Slite vårdcentral
Storgatan 79
624 48 Slite
Hitta hit

Telefon:0498-268540

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Artrosskola 2015

Välkommen till Primärvårdens Sjukgymnastmottagning!

Primärvårdens sjukgymnastmottagning finns på tre ställen på ön, Visby, Hemse och Slite. Vi tar emot patienter från alla vårdcentraler på ön, både i Regionens egen regi och i privat regi.

När du söker oss för ett nytt ärende så kommer du få tala med en sjukgymnast eller en fysioterapeut som kommer ställa frågor för att avgöra om du behöver bedömas på ett fysiskt möte eller få bedömning  via telefonsamtal eller via ett videomöte. 


Rörelse är receptet

Ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation. Information om fysisk aktivitet och rörelse, genom hela livet och vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet, läs mer på gotland.se/rörelseärreceptet

Vill du komma i kontakt med en sjukgymnast eller fysioterapeut kontakta oss gärna via e-tjänster/vårdkontakter 1177 eller via telefon 0498-268540.

 

Du hittar oss på 1177 Vårdguiden .

Logga in med bank id, under Mottagningar, klicka på "Hitta och lägg till " ,Välj "Sjukgymnastik" under namn på mottagning och "Gotland" under Region , klicka på sök. Välj "Sjukgymnastik Primärvård, mottagningar i Visby och Hemse samt Slite, Brömsebroväg 8, GOTLAND" genom att klicka på rutan.

 

Här kan du avboka, omboka, beställa tid och beställa journalkopia.

Hos oss arbetar 17 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 3 rehabassistenter.

 

Första kontakten sker med en sjukgymnast/fysioterapeut som ställer frågor för att kunna prioritera ditt besök och/eller ge råd.

Bedömning av din besvär kan bokas på tre olika sätt:

* ett fysiskt besök på mottagningen

* en telefonbedömning

* en bedömning via ett videomöte 

Vid bedömning per telefon eller via video ber vi dig förbereda dig på att du eventuell kommer att få utföra vissa rörelser under samtalet. Var på en plats med god internettäckning, där du kan prata ostört.

En vårdkontakt på vår mottagning kostar 200:- , frikort gäller. 

Telefonbedömning med Sjukgymnast Malin Hallman. Fotograf: Emma Ferronato

Vi finns på tre ställen på Gotland:

 •     Visby, Korpen Brömsebroväg 8
 •     Slite vårdcentral, Storgatan 79
 •     Hemse Vårdcentral, Hagagatan 30

Vi tar emot dig från 7 år och uppåt. Du behöver ingen remiss för att få kontakt med oss.  Vi gör en individuell bedömning av dina besvär och sedan planerar vi tillsammans eventuell behandling individuellt eller i grupp.

Du kan kontakta oss för

 • Besvär från muskler och leder
 • Rehabilitering efter idrottsskador, frakturer och ortopediska/kirurgiska operationer
 • Neurologiska besvär
 • Sviter efter genomgången Covid-19
 • Råd och inspiration till anpassad fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Rygg- och bäckenbesvär vid graviditet samt råd om fysisk aktivitet under graviditet och efter förlossning.

Gruppverksamhet 

Vi gör en individuell bedömning av dina besvär och sedan planerar vi tillsammans eventuell behandling i grupp.

 • Träning för dig med artros i knän, höfter eller hand. 
 • Träning för dig med hjärtsvikt.
 • Bassängträning 
 • Basal Kroppskännedom (BK)

Semesterperioder kan påverka gruppverksamheten.

 

Vi har en bred kompetens inom mottagningen med vidareutbildning inom

 • Ortopedisk manuell terapi OMT steg 1-3
 • McKenzie metoden, MDT A-D samt Examen i MDT
 • Specialister enligt fysioterapeuternas specialistförordning inom Primärvård och Idrottsmedicin
 • Basal Kroppskännedom, BK, A-E
 • Instruktörer i artrosskola enligt BOA
 • Lymfterapeuter
 • Hjärtsvikt

Ta del av mottagningens egen patientinformation och träningsråd,  Rörelse är receptet - Region Gotland. Här får du information om fysisk aktivitet i förbyggande syfte och vid olika tillstånd där vi vet att rörelse är receptet.