§ 364 Försäljning av Visby Kasernen 4

Utskrivet från: http://gotland.se/35652
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 364
Försäljning av Visby Kasernen 4

AU § 343
KS2007/0482-25
- Tekniska förvaltningen 2007-11-12
- Ledningskontoret 2007-11-26
Tekniska förvaltningen har föreslagit att fastigheten Kasernen 4, knappt 1 300 kvm, ska säljas för 130 000 kr till det bolag som ska förvalta kongresshallen.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Kasernen 4 säljs till Starta Eget Boxen 9448 AB under namnändring till Wisby Strand Kongress & Event Gotland AB för 130 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register