§ 368 Medborgarförslag. Beslut om besparingar inom räddningstjänsten

Utskrivet från: http://gotland.se/35648
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 368
Medborgarförslag. Beslut om besparingar inom räddningstjänsten

AU § 347
KS2007/0177-17
- Medborgarförslag 2007-04-18
- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 179
Hugo Holmberg har i medborgarförslag föreslagit att inget beslut om besparingar inom räddningstjänsten ska fattas förrän ekonomin för ambulanshelikoptern utvärderats.

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med kommunstyrelsens beslut ang. ändrad förvaltning av ambulansverksamheten.
  • Register