§ 371 Uppgifter för daglig verksamhet på Visborgsslätt

Utskrivet från: http://gotland.se/35645
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 371
Uppgifter för daglig verksamhet på Visborgsslätt

AU § 350
KS2007/0474-87
- Social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 117
- Ledningskontoret 2007-11-22
Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att projektledningen för flytten till Visborgsslätt ska beakta möjligheten att anlita verksamheten ”Daglig verksamhet” för vissa serviceuppgifter vid de nya förvaltningskontoren, t.ex. återvinning och kaffeservice. Daglig verksamhet är en verksamhet som social- och omsorgsnämnden för att bereda arbete för den personkrets som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt 9 § är daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar bl.a. saknar förvärvsarbete en av de former för insats som personen har rätt till.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska överlämnas till projektledningen för Struktur 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen överlämnas till projektledningen för Struktur 2007.
  • Register