§ 377 Fördelning lönemedel 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/35639
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 377
Fördelning lönemedel 2008

AU § 356
KS2007/0511-04
- Ledningskontoret 2007-11-27
Ledningskontoret har utarbetat förslag till fördelning av den personalkostnadsreserv på 127 mnkr som upptagits i budget 2008. Kontoret föreslår att 80 % fördelas, knappt 102 mnkr, och att återstoden ska fördelas när resultatet av löneöversynen är klart.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag om fördelning av 101 995 tkr bifalls.
  • Register