§ 378 Information om evenemangsorganisation

Utskrivet från: http://gotland.se/35638
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 378
Information om evenemangsorganisation

AU § 358
KS2007/0512-10
- Ledningskontoret 2007-11-26
Ledningskontoret informerar om organisatoriska åtgärder m.m. för samverkan och samordning för genomförande av stora evenemang på Gotland; bl.a. har en evenemangsgrupp med en s.k. evenemangslots inrättats och en berednings- och samordningsgrupp avses etableras.

Kommunstyrelsens beslut

  • Informationen läggs till handlingarna.
  • Register