§ 382 Avskrivning av omsättningstillgångar

Utskrivet från: http://gotland.se/35634
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 382
Avskrivning av omsättningstillgångar

AU § 362
KS2007/0513-04
- Ledningskontoret 2007-11-08
Nämnderna har att besluta om avskrivning av fordringar på 1 821 187 kr och ledningskontoret föreslår att fordringarna, med undantag för konkurser 36 356 kr, redovisade som kundförluster, ska upptas ”inom linjen” och förlusten täckas i 2007 års bokslut.

Kommunstyrelsens beslut

  • Samtliga avskrivna fordringar (ej konkurser) upptas ”inom linjen”.

  • Förlusten på fordringar ska täckas i 2007 års bokslut.
  • Register