§ 384 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/35632
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 384
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

  • Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 8 november – 10 december 2007.
  • Register