§ 387 Remiss. Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Utskrivet från: http://gotland.se/35629
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 387
Remiss. Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

KS 2007/0508-10
- Länsstyrelsen 2007-11-27
- Ledningskontoret 2007-12-10
Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan från Loomis Sverige AB om kameraövervakning vid Söderväg 2 och vid två parkeringsplatser på gården för företagets säkerhetsbilar.

Ledningskontoret föreslår att ansökan ska tillstyrkas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan tillstyrks.
  • Register