§ 388 Begäran om tilläggsanslag för effekter arbetstidslag

Utskrivet från: http://gotland.se/35628
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 388
Begäran om tilläggsanslag för effekter arbetstidslag

KS 2007/0527-04
- Ledningskontoret 2007-12-11
Ledningskontoret föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden ska beviljas drygt 5,3 mnkr för den utökade bemanning som erfordrats med anledning av ändringar i Arbetstidslagen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ur den personalkostnadsreserv som upptagits i 2007 års budget fördelas 5 340 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Register