§ 389 Information om film och s.k. fotspårsturism

Utskrivet från: http://gotland.se/35627
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 389
Information om film och s.k. fotspårsturism

Annamari Torell och Mats Jansson Gotlands Turistförening samt Bo Rehnberg, Gotlands Filmfond, informerade om de satsningar som görs på marknadsföring och produktutveckling inom besöksnäringen mot bakgrund av filmproduktioner med Gotland som spelplats, s.k. fotspårsturism; nu senast tysk filmatisering för TV av böcker av författaren Mari Jungstedt.

Register