§ 31 Gotlands Tonsättarskola, ansökan för konsertserien, Ljudvågor

Utskrivet från: http://gotland.se/3552
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 31
Gotlands Tonsättarskola, ansökan för konsertserien, ”Ljudvågor”

Au § 31
Dnr 2002/042-76
Gotlands Tonsättarskola 2002-02-19
Kulturavdelningen 2002-02-22
Gotlands Tonsättarskola ansöker om ett projektbidrag på 25 000 kronor för genomförande av festivalen ”Ljudvågor”. Årets arrangemang av festivalen för samtida konstmusik kommer att genomföras på olika platser i Visby 15-18 maj 2002.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Tonsättarskola beviljas bidrag med 10 000 kronor till arrangemanget ”Ljudvågor 2”.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Tonsättarskola beviljas bidrag med 10 000 kronor till arrangemanget ”Ljudvågor 2”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.