§ 32 Gotlands Tonsättarskola, ansökan om resebidrag till UBC-seminarium i Riga

Utskrivet från: http://gotland.se/3551
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 32
Gotlands Tonsättarskola, ansökan om resebidrag till UBC-seminarium i Riga

Au § 32
Dnr 2002/045-76
Gotlands Tonsättarskola 2002-02-20
Kulturavdelningen 2002-02-22
Gotlands Tonsättarskola ansöker om resebidrag med 5 000 kronor för att en utbildningsledare ska kunna delta i det seminarium som kulturkommittén inom Union of the Baltic Cities genomför i Riga 11-13 april 2002.

Kulturavdelningen föreslår att Gotlands Tonsättarskola beviljas resebidrag med 5 000 kronor för att stödja deltagandet i seminariet. Medel föreslås disponeras ur anslaget ”Kulturmötesplats Gotland”.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Tonsättarskola beviljas resebidrag med 5 000 kronor för att stödja deltagande i seminariet ur anslaget ”Kulturmötesplats Gotland”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.