§ 33 Astu Stompers Linedanceklubb, ansökan för Gotland Country Festival

Utskrivet från: http://gotland.se/3550
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 33
Astu Stompers Linedanceklubb, ansökan för Gotland Country Festival

Au § 33
Dnr 2002/028-76
Astu Stompers Linedanceklubb 2002-01-15
Kulturavdelningen 2002-02-22
Gotland Country Festival är ett evenemang som kommer att starta under 2002 och därefter bli årligt återkommande. Festivalen är, enligt ansökan tänkt att förlänga turistsäsongen efter Medeltidsveckan 16–18 augusti och att dra en ny målgrupp till Gotland.

Astu Stompers Linedanceklubb ansöker om bidrag med 105 000 kronor enligt följande:

Ett ekonomiskt bidrag med 65 000 kronor för gage och andra utgifter, nyttjande av kommunens scen mm samt personal för byggande av dans/showgolv utomhus till en kostnad av 20 000 kronor, samt 20 000 kronor för ljud för konsert och show.

Föreningen avser även att söka bidrag från Mål 2öarna med 40 000 kronor och
vill att kommunen står för dessa kostnader tills bidraget betalas ut eftersom alla utgifter kommer före festivalen.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Astu Stompers Linedanceklubb beviljas bidrag med 10 000 kronor ur anslaget särskilda kulturarrangemang och fria tjänster motsvarande 29 750 kronor .
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Astu Stompers Linedanceklubb beviljas bidrag med 10 000 kronor ur anslaget särskilda kulturarrangemang och fria tjänster motsvarande högst 29 750 kronor ur förvaltningens utbud.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.