§ 39 Förslag till förändringar i kultur- och fritidsförvaltningens avgiftslista

Utskrivet från: http://gotland.se/3544
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 39
Förslag till förändringar i kultur- och fritidsförvaltningens avgiftslista

Au § 40
Dnr 2002/055-70
Fritidsavdelningen 2002-02-21
Fritidsavdelningen förslår, med anledning av nyinköp och utrangeringar m m, följande förändringar i avgiftslistan. Ingen av ändringarna innebär höjda avgifter.

IP Skogen
Handikapptoalett 50 kr (orientering) 250 kr (bidragsberättigad förening) 500 kr (övriga)

Mobila anläggningar
Draperi (3x7 m) 20 kr/st (bidragsberättigad förening) 35 kr/st (övriga)
Konferensmatta (12,5x4 m) 75 kr/rulle (samtliga)

Simhallar (Hemse och Roma)
Solarium, rabattkort 10 ggr exkl. bad 300 kr
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreslagna förändringar i avgifterna fastställs

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.