§ 40 Gotlands Fotbollsförbund, ansökan om bidrag mm till Krullis Cup 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3543
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 40
Gotlands Fotbollsförbund, ansökan om bidrag mm till Krullis Cup 2002

Au § 41
Dnr 2002/005-71
Gotlands Fotbollsförbund 2002-01-10
Fritidsavdelningen 2002-02-21
Gotlands Fotbollsförbund har ansökt om bidrag med 38 500 kronor samt tillgång till fria lokaler i samband med genomförande av den 29:e omgången av Krullis Cup.

Fritidsavdelningen föreslår att bidrag beviljas med 25 000 kronor samt dessutom fria lokaler.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Fotbollsförbund erhåller bidrag med 25 000 kronor samt tillgång till fria lokaler för genomförande av Krullis Cup.
  • Bidraget tas från särskilda idrottsarrangemang och utbetalas efter inlämnad kostnadsredovisning.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen skall medtas i marknadsföreningen av arrangemanget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag