§ 45 Anslag till barnidrottsprojektet

Utskrivet från: http://gotland.se/3538
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 45
Anslag till barnidrottsprojektet

Au § 46
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Till bidrag till de föreningar som bedriver verksamhet enligt riktlinjerna för barnidrottsprojektet avsätts 50 000 kronor av bidragen under verksamhet 492.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.