§ 46 Sammanträde i juni

Utskrivet från: http://gotland.se/3537
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 46
Sammanträde i juni

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni flyttas till tisdagen den 18 juni.